Mới đây, Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã giới thiệu thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật tự động. Thiết bị này đã mở ra triển vọng mới vừa tối ưu hóa việc phun xịt thuốc vừa đảm bảo sức khỏe cho nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *