Sáng nay , Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức gặp gỡ –  đối  thoại với doanh nghiệp  quí II  năm 2019  . Đại diện lãnh đạo các  địa phương , các sở – ngành liên quan  và 15 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đến dự . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *