Ngày 19/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức phiên họp bất thường thông qua các tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 vào cuối năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *