Đánh cắp số phận

Khởi nghiệp với kiến thức và niềm đam mê với nghề làm bánh. Không ngừng cập nhật xu hướng, sáng tạo để đa dạng hoá sản phẩm. Lấy chất lượng “ngon nhất” là phương châm để xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *