Tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch để đạt được sự kỳ vọng kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày 25/08. Việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống dịch lần này. Chỉ khi mỗi người dân có ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; có tinh thần trách nhiệm chung sức, đồng lòng cùng Nhà nước chống dịch thì mới tạo nên sự đoàn kết thống nhất, tạo “lá chắn” vững chắc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, sớm đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *