Cùng với toàn xã hội, các tổ COVID cộng đồng đã và đang có những đóng góp quan trọng trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, những kết quả đạt được cho thấy vai trò, ý nghĩa của những mô hình phòng chống dịch ở cơ sở, địa bàn dân cư, góp phần tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *