Vĩnh Long đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình chung vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, ngày 4/9/2021, UBND tỉnh quyết định: Từ ngày 5 tháng 9 năm 2021, Vĩnh Long tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, mục tiêu là tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, đưa địa phương trở về với trạng thái bình thường mới trước ngày 15/9/2021, đồng thời tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả người dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *