Sẽ có 600 câu hỏi, thay vì 450 câu trong bộ đề thi sát hạch lấy giấy phép lái xe. Đó là một trong những thay đổi sẽ được đưa vào chương trình đào tạo và thi giấy phép lái xe từ tháng 1 này nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *