Theo kết quả được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố công bố vào sáng nay, tổng số dân Việt Nam đến tháng 4/2019 là 96,2 triệu người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *