Xem phiên bản di động
    

‘xay dựng cơ bản’

Bản tin trưa (29/10/2016)

Bản tin trưa (29/10/2016)

Bản tin trưa (28/10/2016)

Bản tin trưa (28/10/2016)

Thời sự 18h30 (19/10/2016)

Thời sự 18h30 (19/10/2016)

Vĩnh Long: Tiến độ xây dựng cơ bản chậm so với kế hoạch

Vĩnh Long: Tiến độ xây dựng cơ bản chậm so với kế hoạch

Trong tổng nguồn vốn đầu tư công gần 2.772 tỷ đồng được bố trí trong năm 2016, đến nay các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ mới thực hiện đạt hơn 50% kế hoạch. Kết quả này còn thấp so với yêu cầu, nhất là các công trình ở 8 xã điểm nông thôn mới.

Bản tin trưa (17/9/2016)

Bản tin trưa (17/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Bản tin trưa (16/9/2016)

Bản tin trưa (16/9/2016)

Bản tin trưa (25/8/2016)

Bản tin trưa (25/8/2016)

Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB đã được phân bổ trong năm 2016, sáng nay Kho bạc nhà nước Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư XDCB .

Thời sự 18h30 (02/8/2016)

Thời sự 18h30 (02/8/2016)