Xem phiên bản di động
    

‘Nông thôn mới’

Hựu Thành hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Hựu Thành hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi nên phần lớn xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu nhập của người dân đã được cải thiện qua từng năm. Xã HựuThành, huyện Trà Ôn là một trong những địa phương như thế.

Nông thôn ngày nay: Vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Xã Hòa Ninh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Xã Hòa Ninh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Là một trong 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2019, thế nhưng xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ hiện là địa phương còn số tiêu chí chưa đạt nhiều nhất. Vì vậy, để đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, xã Hòa Ninh cần có sự tập trung, chỉ đạo quyết liệt hơn.

Nông thôn ngày nay: Nông dân Khmer phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Nông dân Khmer phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới Mỹ Hòa

Nông thôn mới Mỹ Hòa

Xã Mỹ Hòa,Thị xã Bình Minh sau gần 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới vẫn tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt.Trong đó, nổi bật là hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Vĩnh Long khảo sát xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hạnh

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Vĩnh Long khảo sát xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hạnh

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Vĩnh Long khảo sát xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Phú

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Vĩnh Long khảo sát xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Phú

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Vĩnh Long vừa đến khảo sát việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Phú huyện Long Hồ.

Dân quân tự vệ tích cực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới

Dân quân tự vệ tích cực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại tại các địa phương, cơ quan, đơn vị mà còn có nhiều hoạt động xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của người dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm cho diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Long ngày càng khởi sắc.

Nông thôn ngày nay: Thách thức ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới 2019

Nông thôn ngày nay: Thách thức ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới 2019