Xem phiên bản di động
    

‘hộ nghèo’

Thời sự 18h30 (17/7/2016)

Thời sự 18h30 (17/7/2016)

Bản tin trưa (04/07/2016)

Bản tin trưa (04/07/2016)

Bản tin trưa (18/5/2016)

Bản tin trưa (18/5/2016)

Thời sự 18h30 (08/4/2016)

Thời sự 18h30 (08/4/2016)

Thời sự 18h30 (03/4/2016)

Thời sự 18h30 (03/4/2016)

Bản tin trưa (15/3/2016)

Bản tin trưa (15/3/2016)

Khẩn trương hoàn thành tổng điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới

Khẩn trương hoàn thành tổng điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững sáng 10/3.

Bản tin trưa (03/03/2016)

Bản tin trưa (03/03/2016)

Bản tin trưa (18/02/2016)

Bản tin trưa (18/02/2016)

Chào buổi sáng (12/02/2016)

Chào buổi sáng (12/02/2016)