Những năm gần đây, xu hướng ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp đang ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều thiết bị, công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng vào canh tác nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực. Trước tác động biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc chuyển đổi sản xuất xanh, giảm phát thải trong nông nghiệp đang là vấn đề cấp thiết. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng góp phần giải quyết vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *