Bên bờ hạnh phúc

Từ nguồn vốn đầu tư công và chủ trương xã hội hóa, thời gian qua, thị trấn Tam Bình đã triển khai nhiều công trình để phát triển hạ tầng kỹ thuật. Công tác chỉnh trang đô thị được triển khai tích cực, tạo nền tảng phát triển đô thị loại IV trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *