Long Hồ, vùng đất giàu truyền thống CM, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long,  quê hương Cố CT HĐBT Phạm Hùng. Tự hào với truyền thống của thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Hồ đã đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng TT Long Hồ đạt tiêu chí đô thị loại V, phát triển đô thị theo định hướng đô thị văn minh, hiện đại phía Đông Nam của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *