Trưởng thành trong quân đội, sống và cống hiến hết mình, góp phần xây dựng quân đội, chiến đấu vì độc lập và tự do của dân tộc, những người lính Cụ Hồ trở về cuộc sống đời thường lại đoàn kết cùng hoạt động của Hội cựu chiến binh. Hưởng ứng phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, nhiều cá nhân tập thể Hội Cựu chiến binh trở thành điển hình gương mẫu, đóng góp tích cực trong xây dựng đời sống và phát triển kinh tế ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *