Cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp hội Cựu chiến binh trong tỉnh luôn phát huy tốt phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *