Thời gian qua, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham gia xây dựng NTM. Trong đó có hội Cựu chiến binh, là một trong các lực lượng nòng cốt có nhiều đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn tỉnh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *