Các yếu tố thời tiết, khí hậu, thủy văn ở ĐBSCL ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và đời sống. Do vậy, rất cần những giải pháp phát triển nông nghiệp với khả năng thích ứng cao trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *