Hiện nay mô hình nông nghiệp đô thị đang ngày càng phát triển ở các địa phương. Tận dụng các vùng không gian trống trong khu vực đô thị và lân cận để canh tác nông nghiệp giúp sản phẩm nông sản làm ra được tiêu thụ tại chỗ. Góp phần giảm chi phí bảo quản và vận chuyển, tỷ lệ sản phẩm bị hư hao trong quá trình vận chuyển thấp. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập trên đơn vị diện tích cho bà con nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *