Những năm qua, mô hình Hội quán nông dân ở Đồng Tháp đã rất thành công. Mô hình này đại diện cho tinh thần hợp tác cùng phát triển kinh tế theo ngành nghề của bà con nông dân. Ngoài việc hợp tác sản xuất sản phẩm bà con còn đi đến hợp tác làm du lịch. Hội quán nông dân làm du lịch tại làng hoa Sa Đéc là mô hình hợp tác mà những người nông dân cùng làm giàu và xây dựng hình ảnh thân thiện của làng quê mình với du khách gần xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *