Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động nặng nề đến lĩnh vực du lịch. Phần lớn chọn cách tạm ngưng hoạt động, một số đơn vị khởi nghiệp từ du lịch đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh, nỗ lực tìm giải pháp tạo nguồn thu mới để vượt qua giai đoạn khó khăn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *