Từ khi thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID – 19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, hoạt động du lịch đã từng bước được phục hồi. Xu hướng đi du lịch cũng đã có nhiều thay đổi trong điều kiện bình thường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *