Du lịch sinh thái cộng đồng là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Xu hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng đang ngày càng trở nên rộng rãi, đa dạng , với sự tham gia của các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *