Cứu người khi gặp nạn, phổ biến nhất là trong tai nạn giao thông, đó là trách nhiệm của mỗi công dân được pháp luật điều chỉnh. Việc vi phạm trách nhiệm này sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý, trong đó có cả án tù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *