Nếu không may xảy ra tai nạn giao thông dù lỗi thuộc về ai thì việc giúp đỡ, cứu chữa người bị nạn phải luôn là ưu tiên hàng đầu, hành động bỏ trốn khỏi hiện trường hoặc cố ý cán người sau tai nạn sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý rất nghiêm khắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *