Để phát huy sức mạnh của toàn dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, pháp luật cho phép bất kỳ người nào cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang. Tuy nhiên dù là bắt người trong trường hợp nào, do người dân bắt hay do cơ quan có thẩm quyền trực tiếp bắt, tất cả đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *