Trên vườn cây ăn trái, cây công nghiệp, cỏ dại vừa là đối tượng dịch hại, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ màu mỡ, tơi xốp, giữ ẩm cho đất. Mùa mưa, cỏ dại phát triển nhanh chóng. Việc phun thuốc nhiều lần tốn chi phí mua thuốc, nhân công, lại làm nhiều nhà vườn lo lắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *