Dịch bệnh gây nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhưng đối với nhiều doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất – kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, ít bị tổn thương hơn có điều kiện tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn. Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, trong đó có người dân Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *