STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
748 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
749 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
750 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
751 Lý Thị Dứng Trà Ôn         400,000
752 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
753 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100,000
754 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long            50,000
755 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long         100,000
756 Nguyen Hoang Duc Anh         100,000
757 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt         100,000
758 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200,000
759 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300,000
760 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200,000
761 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt         100,000
762 Nguyễn Thị Cai Trường An         100,000
763 Nguyen Thi Ta         100,000
764 Nguyen Hoang Duc Anh         100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *