Xem phiên bản di động
    

‘tiêu chí giao thông’

Trung Hiệp cần tập trung hoàn thành tiêu chí giao thông

Trung Hiệp cần tập trung hoàn thành tiêu chí giao thông

Mặc dù đã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới hồi đầu tháng 6 vừa qua, thế nhưng đến nay xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm vẫn còn 2 tuyến đường giao thông liên ấp thi công cả năm rồi nhưng chưa xong.

Vĩnh Long có 29 xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Long có 29 xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Nhằm tạo điều kiện để người dân đi lại , giao thương hàng hóa thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và xây dựng nông thôn mới , những năm qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung phát triển hệ thống giao thông nông thôn .

Chánh Hội nâng chất tiêu chí giao thông

Chánh Hội nâng chất tiêu chí giao thông

Ngoài việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, Chánh Hội còn tập trung nâng chất các tiêu chí. Trong đó nổi bật nhất là tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Thời sự 18h30 (11/11/2016)

Thời sự 18h30 (11/11/2016)

Vĩnh Long có 29 xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM

Vĩnh Long có 29 xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM

Từ năm 2011 đến nay, từ nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư 3.212 tỷ đồng để phát triển hệ thống giao thông tại địa phương. Nhờ vậy, hiện có 29 xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Thời sự 18h30 (03/6/2016)

Thời sự 18h30 (03/6/2016)

Bản tin trưa (25/5/2016)

Bản tin trưa (25/5/2016)

Thời sự 18h30 (22/9/2015)

Thời sự 18h30 (22/9/2015)

Thời sự 18h30 (08/9/2015)

Thời sự 18h30 (08/9/2015)

Thời sự 18h30 (21/7/2015)

Thời sự 18h30 (21/7/2015)