Xem phiên bản di động
    

‘tiết kiệm điện’

Doanh nghiệp tiết kiệm điện giảm chi phí

Doanh nghiệp tiết kiệm điện giảm chi phí

Điện năng tiêu thụ trong sản xuất – kinh doanh chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian qua do ảnh hưởng giá điện tăng cao đã tác động rất lớn đến giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hiện quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để duy trì hiệu quả hoạt động.

Vĩnh Long tiết kiệm trên 22,5 triệu kwh điện

Vĩnh Long tiết kiệm trên 22,5 triệu kwh điện

Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền – vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, từ đầu năm đến nay Vĩnh Long đã tiết kiệm được 3% tổng lượng điện thương phẩm.

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Vĩnh Long tiết kiệm gần 12 triệu Kwh điện

Vĩnh Long tiết kiệm gần 12 triệu Kwh điện

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng nhiều mô hình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên từ đầu năm đến nay tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm gần 12 triệu Kwh điện, tương đương với trên 3% tổng lượng điện thương phẩm.

Bản tin trưa (01/8/2016)

Bản tin trưa (01/8/2016)

Bản tin trưa (01/7/2016)

Bản tin trưa (01/7/2016)

5 tháng đầu năm, Vĩnh Long tiết kiệm trên 9,7 triệu kwh điện

5 tháng đầu năm, Vĩnh Long tiết kiệm trên 9,7 triệu kwh điện

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nên từ đầu năm nay tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm trên 9,7 triệu kwh điện, chiếm 2,9% tổng lượng điện thương phẩm và đạt gần 50% kế hoạch năm.

Thời sự 18h30 (31/5/2016)

Thời sự 18h30 (31/5/2016)

Bản tin trưa (11/3/2016)

Bản tin trưa (11/3/2016)

Bản tin trưa (20/02/2016)

Bản tin trưa (20/02/2016)