Ca sĩ giấu mặt 2016 – Tập 6: Nhật Kim Anh | Vòng 4 – Thà người đừng hứa

Ca sĩ giấu mặt 2016 – Tập 6: Nhật Kim Anh | Vòng 4 – Thà người đừng hứa