Xem phiên bản di động
    

‘Tài năng trẻ’

Người đưa tin 24g – (11g ngày 24/02/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 24/02/2016)

Gặp gỡ tài năng trẻ toàn quốc

Gặp gỡ tài năng trẻ toàn quốc

“Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ”. Hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, thời gian qua, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội.

Thời sự 18h30 (14/02/2016)

Thời sự 18h30 (14/02/2016)

Thời sự 11h (21/01/2015)

Thời sự 11h (21/01/2015)

Thời sự 11h (24/12/2013)

Thời sự 11h (24/12/2013)