Xem phiên bản di động
    

‘luật tín ngưỡng tôn giáo’

Quốc hội chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Quốc hội chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Với 84,58% đại biểu tán thành, chiều 18/11, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Với 9 Chương, 68 Điều, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Thời sự 18h30 (19/9/2016)

Thời sự 18h30 (19/9/2016)

Thời sự 18h30 (20/11/2015)

Thời sự 18h30 (20/11/2015)

Thời sự 11h (17/8/2015)

Thời sự 11h (17/8/2015)