Xem phiên bản di động
    

‘Khối các cơ quan’

Sáng tạo, cống hiến sức trẻ cho quê hương

Sáng tạo, cống hiến sức trẻ cho quê hương

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tinh thần xung kích, thi đua lao động sáng tạo, cống hiến sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Thời sự 18h30 (09/7/2015)

Thời sự 18h30 (09/7/2015)

Thời sự 11h (09/7/2015)

Thời sự 11h (09/7/2015)

Thời sự 11h (10/4/2015)

Thời sự 11h (10/4/2015)