Xem phiên bản di động
    

‘dân tộc’

Thời sự 18h30 (18/11/2016)

Thời sự 18h30 (18/11/2016)

Bản tin trưa (27/9/2016)

Bản tin trưa (27/9/2016)

Thời sự 18h30 (23/8/2016)

Thời sự 18h30 (23/8/2016)

Bản tin trưa (23/8/2016)

Bản tin trưa (23/8/2016)

Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đoàn kết dân tộc, tôn giáo

Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đoàn kết dân tộc, tôn giáo

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời, có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến dựng nước và giữ nước, là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau và đồng bào không theo tôn giáo…

Thời sự 18h30 (19/7/2016)

Thời sự 18h30 (19/7/2016)

Thời sự 18h30 (07/7/2016)

Thời sự 18h30 (07/7/2016)

Bản tin trưa (03/6/2016)

Bản tin trưa (03/6/2016)

Bản tin trưa (19/4/2016)

Bản tin trưa (19/4/2016)

Thời sự 18h30 (17/4/2016)

Thời sự 18h30 (17/4/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết