Xem phiên bản di động
    

‘Chiến dịch mùa khô’

Ông Phan Anh Vũ kiểm tra chiến dịch mùa khô tại huyện Long Hồ

Ông Phan Anh Vũ kiểm tra chiến dịch mùa khô tại huyện Long Hồ

Chiều nay, ông Phan Anh Vũ – phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng các ban ngành liên quan đến kiểm tra tiến độ thực hiện chiến dịch mùa khô tại huyện Long Hồ.

Thời sự 18h30 (22/04/2015)

Thời sự 18h30 (22/04/2015)

Thời sự 11h (22/4/2015)

Thời sự 11h (22/4/2015)

Ông Phan Anh Vũ kiểm tra chiến dịch mùa khô tại TX Bình Minh và huyện Tam Bình

Ông Phan Anh Vũ kiểm tra chiến dịch mùa khô tại TX Bình Minh và huyện Tam Bình

Tiếp tục đợt kiểm tra việc thực hiện chiến dịch mùa khô của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, hôm nay, ông Phan Anh Vũ – phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành có liên quan đã đến kiểm tra tại Thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình.

Thời sự 18h30 (07/04/2015)

Thời sự 18h30 (07/04/2015)

Thời sự 11h (07/4/2015)

Thời sự 11h (07/4/2015)