Xem phiên bản di động
    

‘Cháy rừng’

Cháy rừng nghiêm trọng ở Israel

Cháy rừng nghiêm trọng ở Israel

Israel đang đối mặt với một trong những đợt cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Khoảng 80 ngàn người đã được lệnh sơ tán do các đám cháy đã tràn vào Haifa – thành phố lớn thứ 3 của Israel. Người dân ở thành phố Jerusalem và khu Bờ tây cũng đang được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào.

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 14/10/2016)

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 14/10/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 18/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 18/8/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 15/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 15/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 13/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 13/6/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 17/5/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 17/5/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 08/5/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 08/5/2016)

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 28/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 28/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 21/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 21/04/2016

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 21/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 21/4/2016)