Xem phiên bản di động
    

‘cấp nước’

Thời sự 18h30 (21/3/2016)

Thời sự 18h30 (21/3/2016)

Thời sự 18h30 (22/02/2016)

Thời sự 18h30 (22/02/2016)

UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng đến năm 2020

UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng đến năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với tổng kinh phí thực hiện gần 1,9 tỷ đồng.