Nguyễn Đình Chiểu – Nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Đại diện cho nghị lực vượt lên những khó khăn của cuộc sống và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời. Thơ văn của ông đậm tính nhân văn, khích lệ lòng yêu nước, ca ngợi những con người sẵn sàng làm việc nghĩa, vì lợi ích cộng đồng. Ông còn là người thầy thuốc, hành nghề đông y để chữa bệnh cứu người. Một con người đại diện cho khí chất rất Việt Nam, và cũng rất Nam Bộ – Yêu nước, trọng nghĩa, khinh tài… Cuối tháng 11 năm 2021, tại Paris – Thủ đô nước Pháp, UNESCO chính thức thông qua nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *