Chiếc bánh dân gian Nam Bộ đang dần được nâng tầm trở thành những sản vật tiêu biểu của địa phương và vùng đất phương Nam, góp phần quảng bá tâm hồn và cốt cách người dân Nam Bộ. Văn hóa Nam Bộ nhìn từ những chiếc bánh dân gian giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất, con người phương Nam với phong vị đặc sắc được lưu truyền và kế thừa qua nhiều thế hệ. Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *