Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 đã được tổ chức đồng loạt ở cấp huyện, TX, TP hướng đến cấp tỉnh và quân khu. Đây là một trong những hoạt động nổi bật kể từ khi Luật dân quân tự vệ 2019 được ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *