Xác định tầm quan trọng của công tác tuyển sinh quân sự đối với việc góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp. Ban tuyển sinh quân sự các cấp cũng đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự để nâng cao nhận thức của học sinh trong việc tham gia tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *