Bên bờ hạnh phúc

ĐBSCL là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia, đóng góp 18% GDP và phần lớn sản lượng nông – thủy sản xuất khẩu của cả nước với các sản phẩm chủ lực là lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tiềm năng và nhu cầu đối với dịch vụ logistics là rất lớn nhưng hiện nay hạ tầng và năng lực của ngành dịch vụ logistics của vùng còn nhiều hạn chế, nên chi phí cao và làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Do đó, cần có những định hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn và điểm nghẽn trong phát triển nhằm phát huy những lợi thế sẵn có để nâng cao chất lượng dịch vụ logistics cho vùng ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *