Sáng 19/03, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 cho hơn 120 đại biểu trong Ban thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố; ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, phường, thị trấn và đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người tham gia ứng cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *