Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ then chốt, toàn diện, mang chiến lược lâu dài, chính vì vậy nên khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay diện mạo nông thôn trên địa bàn xã chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *