Dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, khiến cho các doanh nghiệp địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đối tác để kết nối, bán hàng, tiêu thụ sản phẩm. Trước tình hình đó, việc tăng cường xúc tiến thương mại trực tuyến đã được các doanh nghiệp địa phương đặc biệt quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *