Đất có khỏe thì cây mới khỏe. Tuy nhiên không phải bà con nào cũng biết chăm sóc đất vườn đúng cách. Đặc biệt, sau thời gian hạn, mặn kéo dài nhà vườn ra sức bón phân, phun thuốc để cây nhanh hồi phục, nhưng lại bỏ qua sức khỏe môi trường đất – một yếu tố quyết định tính lâu dài, bền vững cho vườn cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *