Chủ động sớm, đẩy mạnh công tác dự báo thông tin nguồn nước kịp thời đến người dân có ý nghĩa quan trọng trong công tác giảm thiểu thiệt hại. Sự nhanh nhạy cập nhật thông tin, chủ động trữ nước sinh hoạt, điều chỉnh phương án sản xuất, chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, cây trồng của chính người dân… sẽ là yếu tố quyết định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ trung ương đến địa phương, sẽ góp phần giúp ĐBSCL phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *